گام 1
مستطیلی کشیده آن را با رنگ سیاه پر کنید.ابزار Flare را انتخاب کنید.پنجرهFlare Tool را باز کرده و تنظیمات زیر را انجام دهید:
 آموزش استفاده از ابزار Flare به منظور طراحی جلوه های ویژه زیبا در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 1
 آموزش استفاده از ابزار Flare به منظور طراحی جلوه های ویژه زیبا در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 2
گام 2
یک توپ در خشان که حلقه ای دور آن است ایجاد شده است:
 آموزش استفاده از ابزار Flare به منظور طراحی جلوه های ویژه زیبا در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 3
گام 3
ارتفاع شعله (flare)را تا 25% کاهش دهید.به منوی زیر بروید و تنظیمات زیر را انجام دهید:
'Object > Transform > Scale'
 آموزش استفاده از ابزار Flare به منظور طراحی جلوه های ویژه زیبا در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 4
باید شکل زیر را داشته باشید:
 آموزش استفاده از ابزار Flare به منظور طراحی جلوه های ویژه زیبا در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 5
گام 4
به منوی'Effect > Distort & Transform > Transform' بروید و تنظیمات زیر را انجام دهید.در این گام شما 17 کپی از flare ایجاد خواهید کرد.زاویه چرخش را روی 59 تنظیم کنید.
 آموزش استفاده از ابزار Flare به منظور طراحی جلوه های ویژه زیبا در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 6
شما باید شکل زیر را داشته باشید:
 آموزش استفاده از ابزار Flare به منظور طراحی جلوه های ویژه زیبا در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 7
گام 5
برای ایجاد افکتی دیگر، تنظیمات زیر را انجام دهید:
 آموزش استفاده از ابزار Flare به منظور طراحی جلوه های ویژه زیبا در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 8
سپس در تبTransparency، blending mode را به 'Hard Light' تغییر دهید.( 'Window > Transparency')
 آموزش استفاده از ابزار Flare به منظور طراحی جلوه های ویژه زیبا در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 9
شما در شکل زیر،محصول این افکت راکه در سایز  50%تنظیم شده است، مشاهده می کنید:

 آموزش استفاده از ابزار Flare به منظور طراحی جلوه های ویژه زیبا در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 10

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه