گام 1
عکس زیر را باز کنید.روی لایه دابل کلیک کرده و نام آن را img بگذارید.opasity را روی50% تنظیم کنید.یک لایه در زیر لایه img ایجاد کنید.ابزار pen  را انتخاب کرده، از ناحیه صورت شروع به کشیدن کنید.(فقط خطوط بیرونی را رسم کنید).برای رنگ کردن از ابزار eyedropper استفاده کنید.نام لایه را face_bg بگذارید.
 آموزش تبدیل یک عکس به تصویر برداری در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 1
گام 2
حال قسمت های بیرونی که تیره تر است را بکشید.شما باید ناحیه هایی را که از بقیه نواحی جدا شده به دقت رسم کنید.نام این لایه راface_shadow بگذارید.شما شکل زیر را خواهید داشت:
 آموزش تبدیل یک عکس به تصویر برداری در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 2
گام 3
برای ایجاد ناحیه سایه،لایهface_bg را انتخاب کرده، سپسctrl+C وctrl+F را فشار دهید.روی لایه face_shadow کلیک کرده وshift را پایین نگه دارید. به منویwindow > Pathfinder بروید،روی ناحیه ای که از وسط قطع شده کلیک کرده، سپس expand را انتخاب کنید.
 آموزش تبدیل یک عکس به تصویر برداری در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 3
گام 4
سپس ناحیه چشم را رسم کنید. شما نیاز دارید این قسمت را  zoom کنید.
 آموزش تبدیل یک عکس به تصویر برداری در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 4
گام 5
مرزی در ناحیه صورت اضافه کنید .مانندنمونه:
 آموزش تبدیل یک عکس به تصویر برداری در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 5
گام 6
سپس مو و کلاه را رسم کنید.
 آموزش تبدیل یک عکس به تصویر برداری در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 6
گام 7
 نقاشی را با روشی که در گام های قبل گفته شد، ادامه دهید.شما باید شکل زیر را داشته باشید:
 آموزش تبدیل یک عکس به تصویر برداری در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 7
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه