شکل زیر طرح اولیه ای است که می خواهیم روی آن تغییراتی را اعمال کنیم:
 آموزش تبدیل یک نقاشی دستی به تصویر برداری (طراحی یک پرنده) در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 1
گام 1
یک سند جدید rgb ایجاد کنید.به منوی file > Place بروید.یک لایه ایجاد کرده ، نام آن را artwork بگذارید.شکل بالا را باز کنید و opacity آن را روی 50% تنظیم کرده ، لایه را قفل کنید.
 آموزش تبدیل یک نقاشی دستی به تصویر برداری (طراحی یک پرنده) در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 2
گام 2
یک لایه ایجاد کرده، آن را به زیر لایه artwork ببرید.نام لایه را feather (پر)بگذارید.رنگ سیاه را انتخاب کنید.
 آموزش تبدیل یک نقاشی دستی به تصویر برداری (طراحی یک پرنده) در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 3
گام 3
یک لایه ایجاد کرده نام آن را body بگذارید.این لایه را به بالای لایهfeather ببرید.یک پر سفید رسم کنید.
 آموزش تبدیل یک نقاشی دستی به تصویر برداری (طراحی یک پرنده) در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 4
گام 4
یک لایه ایجاد کرده نام آن را mouth بگذارید.یک دهان رسم کرده و گرادیان زیر را روی آن اعمال کنید:
 آموزش تبدیل یک نقاشی دستی به تصویر برداری (طراحی یک پرنده) در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 5
گام 5
یک لایه ایجاد کرده نام آن را eyes بگذارزید.شما برای این قسمت به pathfinder احتیاج دارید.
 آموزش تبدیل یک نقاشی دستی به تصویر برداری (طراحی یک پرنده) در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 6
گام 6
شما باید شکل زیر را داشته باشید:
 آموزش تبدیل یک نقاشی دستی به تصویر برداری (طراحی یک پرنده) در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 7
گام 7
لایه ای ایجاد کرده نام آن را leg بگذارید.مراحل زیر را دنبال کنید.
 آموزش تبدیل یک نقاشی دستی به تصویر برداری (طراحی یک پرنده) در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 8
(1-شکلی کشیده و گرادیانی با زاویه 90روی آن اعمال کنید.
2-شکلی رسم کرده روی آیکن نشان داده شده کلیک کنید.
3-گرادیانی با زاویه 90 روی آن اعمال کنید.
4-آخرین شکل را کپی کرده،ctrl+c سپس ctrl+f را بزنید.همه شکلها را انتخاب کرده روی آیکن نشان داده شده کلیک کنید.
5-شکلی کشیده گرادیانی با زوایه 90 روی آن اعمال کنید.)
گام 8
یک لایه ایجاد کرده نام آن را tree بگذارید.آن را به زیر لایه legsببرید.شکل زیر را رسم کنید:
 آموزش تبدیل یک نقاشی دستی به تصویر برداری (طراحی یک پرنده) در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 9
گام 9
یک لایه ایجاد کرده،برای این که شکل واقعی تر به نظر برسد روی آن سایه هایی مانند نمونه اعمال کنید:
 آموزش تبدیل یک نقاشی دستی به تصویر برداری (طراحی یک پرنده) در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 10
گام 10
شما باید شکلی شبیه زیر داشته باشید:
  آموزش تبدیل یک نقاشی دستی به تصویر برداری (طراحی یک پرنده) در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 11
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه