آموزش زبان html در قالب یک پروژه

استفاده از تصاویر گرافیکی در صفحات وب:

از سال ۱۹۹۴ به بعد،استفاده از تصاویر گرافیکی در سایت های وب،آنقدر گسترده شده که گوئی بصورت یک قانون درآمده است.همانطور که که شاید هیچ مجله بدون تصویری نتوان پیدا کرد،سایت های وب نیز استفاده تصاویر گرافیکی را در دستور کار خود قرار داده اند.

استفاده از این تصاویر بود که باعث شد وب تا این حد معروف و پر طرفدار شده و اینترنت از آن حالت سرد قبلی که فقط متن در آن قابل روئت بود،خارج شود.

این تصاویر،باید طرز ذخیره سازی(format) خاصی داشته باشند و حتی المقدور حجم زیادی اشغال ننمایند.تصاویر بزرگ و حجیم به مدت زیادی نیاز دارند تا از طریق مودم منتقل شوند.

ساختار ذخیره ای تصاویر وب:

در حال حاظر،دو ساختار ذخیره ای ،بطور گشترده برای تصاویر مورد استفاده در صفحات وب،بکار گرفته می شوند.این دو ساختار عبارتند از:GIF و JPEG.

۱-GIF

ساختار ذخیره ای GIF،می تواند حداکثر ۲۵۶ رنگ متفاوت را ذخیره نماید که البته این تعداد رنگ در اکثر موارد کافی به نظر می رسد.

۲-JPEG

این ساختار ذخیره ای،به عنوان یک استاندارد،برای ذخیره سازی عکس ها بکار کی رود.این ساختار می تواند میلیونها رنگ را در خود ذخیره نماید.

دستورات لازم برای قرار دادن تصاویر در صفحه وب

برای قرار دادن یک تصویر در صفحه وب،باید از دستور IMG استفاده کنید.ویژگی SRC این دستور،URL فایل گرافیکی مورد نظر را مشخص می کند.

 <IMG SRC ="My_graphic.gif"> 

به وسیله ویژگی ALT این دستور،می توان متنی را مشخص کرد تا کاربرانی که نمی توانند تصویر مزبور را دریافت کنند،آن متن را به جای آن مشاهده کنند.

 <IMG SRC ="My_graphic.gif" ALT="This is a graohical image"> 

به علاوه،با استفاده از ویژگی HEIGHT و WIDHTاین دستور،می توان تصویر را باندازه دلخواه نمایش داد:

 <IMG SRC ="My_graphic.gif" HEIGH = 50 WIDTH = 60> 

بنابراین،برای نمایش دادن تصویری در صفحه وب می توان یک سند HTML به این ترتیب،ساخت:

 <HTML> <HEAD><TITLE>Image sample</TITLE></HEAD> <BODY> <H1>My first image</H1> This is a picture of a ballon: <IMG SRC ="Ballon.gif"> </BODY> </HTML> 

1 300x238 آموزش زبان html در قالب یک پروژه (قسمت 5)

همانگونه که می توانید حدس بزنید،برای اینکه یک تصویر گرافیکی را به عنوان یک پیوند(LINK)قرار دهید،باید از دستور A استفاده کنید:

 <A HREF = "nextpage>htm"> <IMG SRC ="My_graphic.gif"> </A> 

به این ترتیب،کاربر با کلیک کردن بر روی این تصویر به مقصد مورد نظر هدایت می شود.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه