گام 1
یک سند جدید با اندازه 1000x1000pixels ایجاد کنید.
 آموزش طراحی بستنی شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 1
گام 2
سایه های زیر را در swatch ایجاد کنید.
 آموزش طراحی بستنی شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 2
گام 3
ابتدا برای رنگforeground ، ‘shade 1′ را انتخاب کنید،ابزارellipse را فعال کرده در لایه1 دایره ای رسم کنید.نام آن را‘shade 1′ بگذارید.حال با ابزار selection آن را 1 بیت بچرخانید.سپس با ابزار direct selection نقاط را مانند نمونه بکشید:
  آموزش طراحی بستنی شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 3
گام 4
حال روی حلقه لایه shape1 کلیک کنید تا انتخاب شود.روی منویoption کلیک کرده تا گوشه بالا سمت راست ازپالت لایه ها ظاهر شود و گزینه duplicate shape1 را انتخاب کنید.سپس لایه کپی شده را به زیر لایه اصلی ببرید.
 آموزش طراحی بستنی شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 4
رنگی روشن تر برای گرادیان انتخاب کنید.اسم این لایه را highlight بگذارید.روی شکل کلیک کرده تا انتخاب شود سپس روی آن گرادیان اعمال کنید.برای گرادیان از shade 2 و 3 استفاده کنید.
 آموزش طراحی بستنی شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 5
گام 5
دوباره لایه shape1 را کپی کرده و آن را به زیر لایه highlight ببرید.نام لایه را 3d بگذارید.ابزار pen را فعال کرده تا دو نقطه اضافه شود و با استفاده از ابزارdirect selection موقعیت نقاط را تغییر دهید.
 آموزش طراحی بستنی شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 6
حال روی آن گرادیانی با shade 3 و4 و5 اعمال کنید.
 آموزش طراحی بستنی شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 7
گام 6
یک لایه جدید در بالای بقیه لایه ها ایجاد کنید.برای رنگ shade6  ،foregroundرا انتخاب کنید.حال در این لایه یک بیضی بکشید.بیضی و لایه shape1 را با فشار دادن shift و کلیک کردن روی هر دوی این لایه ها انتخاب کنید.ابزار shape builder را انتخاب کرده، alt را فشار دهید.(فلش به شما نشان می دهد که قسمتی از بیضی خارج از shape1 است)روی این قسمت کلیک کرده و آن را پاک کنید.
 آموزش طراحی بستنی شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 8
ابزارdirect selection را انتخاب کرده،منحنی این شکل را تنظیم کنید.
 آموزش طراحی بستنی شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 9
گام 7
یک لایه جدید ایجاد کرده،نام آن را stick بگذارید. با استفاده از ابزارpen یک چوب رسم کنید.روی چوب گرادیانی با shade 7 و 8 اعمال کنید.(stroke را روی 1pt تنظیم کنید.)
 آموزش طراحی بستنی شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 10
لایه stick را کپی کرده و لایه کپی شده را به زیر لایه اصلی stick ببرید.گرادیانی با shade9 روی آن اعمال کرده و آن را 1 بیت به سمت پایین بکشید.
 آموزش طراحی بستنی شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 11
گام8
دوباره لایه stick را کپی کرده،لایه کپی شده را به بالای لایه اصلی stick ببرید.ابزار selection را انتخاب کرده کمی اندازه آن را کاهش دهید.به منوی زیر بروید و تنظیمات را مانند نمونه انجام دهید:
  Effects>Texture>Grain
 آموزش طراحی بستنی شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 12
 آموزش طراحی بستنی شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 13

گام 9

تا بدین جا شما یک بستنی شکلاتی طراحی کردید.برای اضافه کردن افکت گاز زدن،یک لایه ایجاد کرده با استفاده از ابزار pen شکلی رسم کنید.گرادیانی با shade11 روی آن اعمال کنید.(stroke را روی  3ptتنظیم کنید.)
 آموزش طراحی بستنی شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 14
ابزار direct selection را فعال کرده،لایه های 3d و highlight را انتخاب کنید.
 آموزش طراحی بستنی شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 15
گام 10
یک لایه جدید ایجاد کرده ،با استفاده از ابزار pen داخل محل گاز زدن شکل دیگری رسم کنید.روی آن گرادیان سفید و خاکستری اعمال کنید.به منوی زیر بروید.
Effects>Texture>Grain
تنظیماتی را که در گام 8 انجام دادید،در اینجا اعمال کنید.
 آموزش طراحی بستنی شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 16
گام 11
یک لایه ایجاد کنید.آن را به پشت لایهshape  ببرید.ابزار pen را انتخاب کرده ،قسمت خارجی محل گاز زدن را رسم کنید.برای آن از shade3 استفاده کنید.
 آموزش طراحی بستنی شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 17
گام 12
حال سایه اضافه کنید.یک لایه ایجاد کرده،آن را به زیر همه لایه ها ببرید.برایshade10 ،foregroundرا انتخاب کنید.یک بیضی باریک رسم کنید.به منوی زیر رفته و مانند نمونه عمل کنید:
 Effects>Blure>Gaussian blur
 آموزش طراحی بستنی شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 18
بدین ترتیب شما یک بستنی جالب طراحی کردید.
 آموزش طراحی بستنی شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 19

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه