رسم جام کیک
گام 1
یک سند جدید با سایز600x600pixels ایجاد کنید.ابزارellipse را انتخاب کرده،یک بیضی باریک بکشید.سپس ابزارpen را انتخاب کرده،قسمت اصلی جام را بکشید.هر دو شکل را انتخاب کرده،روی آیکن Unite درPathfinder کلیک کرده تا 2 شکل به 1 شکل تبدیل شوند.
  آموزش طراحی یک کیک شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 1
گام 2
برای stroke تنظیمات زیر را انجام داده، ابزار Line Segment را انتخاب کرده،کلیدshift را پایین نگه دارید تا بتوانید یک خط مستقیم رسم کنید.سپس خط را انتخاب کرده وبه منوی زیر بروید:
   Effect > Distort & Transform > ZigZag
 آموزش طراحی یک کیک شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 2
گام 3
خط را انتخاب کرده،کلیدalt را پایین نگه داشته و آن را بکشید تا طول خط با طول جام یکی شود.جام را انتخاب کرده و روی آن گرادیان اعمال کنید.shift را پایین نگه داشته،خط را انتخاب کرده و گرادیان قبلی را روی آن اعمال کنید.
 آموزش طراحی یک کیک شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 3
گام 4
ابزار ellipse را انتخاب کرده،شکلی مانند نمونه رسم کنید.روی شکل کلیک راست کرده،سپس روی Arrange > Send to Back کلیک کنید.(با این کار شکل به پشت جام منتقل می شود.)
 آموزش طراحی یک کیک شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 4
رسم خامه
گام 5
رنگ قهوه ای تیره را انتخاب کرده،با استفاده از ابزارpen خامه های شکلاتی روی کیک را رسم کنید.
 آموزش طراحی یک کیک شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 5
گام 6
ابزارpen را انتخاب کرده، در جای دیگر روی بوم،شکلی مانند نمونه رسم کنید.شکل را انتخاب کرده،روی آیکن new brush در پنجره ی  Brushesکلیک کرده و یک new brush با تنظیمات زیر ایجاد کنید:
 آموزش طراحی یک کیک شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 6
گام 7
ابزارpaintbrush را انتخاب کرده،رنگ تیره تری را انتخاب کرده و خطوط موجداری را با استفاده از brush که ایجاد کردید، رسم کنید.
  آموزش طراحی یک کیک شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 7
گام 8
رنگ سفید را انتخاب کرده و خطوطی مانند نمونه رسم کنید. Strokeراروی 0.25 تنظیم کنید.
 آموزش طراحی یک کیک شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 8
رسم گیلاس
گام 9
ابزار ellipse را انتخاب کرده،shift را پایین نگه داشته دایره ای رسم کنید.روی آن گرادیان اعمال کنید.ابزارDirect Selection را انتخاب کرده،روی نقطه بالا کیک کرده تا انتخاب شود،سپس روی آن دوباره کلیک کرده و آن را به سمت پایین بکشید تا یک گیلاس ایجاد کنید:
 آموزش طراحی یک کیک شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 9
گام 10
ابزار Selection را فعال کرده،گیلاس را انتخاب کنید و آن را به روی کیک ببرید.یک دایره روی گیلاس رسم کرده ،تنظیمات زیر را انجام دهید تا یک افکت نوری روی آن ایجاد کنید.
  آموزش طراحی یک کیک شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 10
گام 11
ابزارellipse را انتخاب کرده،یک دایره با رنگ سیاه بالای گیلاس بکشید.سپس ابزارpen را فعال کرده،یک ساقه سبز برای گیلاس مانند نمونه رسم کنید.
 آموزش طراحی یک کیک شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 11
گام 12
حال باید قسمت پایین گیلاس را با رنگ قهوه ای تیره بپوشانید(همان رنگ خامه شکلاتی).shift را پایین نگه داشته، خطوط خامه که پنهان شده اند را انتخاب کنید.کلیک راست کرده،Arrange > Bring to Front را انتخاب کنید.
 آموزش طراحی یک کیک شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 12
گام 13
ابزار pen را انتخاب کرده،شکل زیر را با رنگ سیاه رسم کنید.shift را نگه داشته، شکل را انتخاب کرده و تنظیمات زیر را انجام دهید:
 آموزش طراحی یک کیک شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 13
گام 14
برای ایجاد سایه، بیضی های باریکی رسم کنید.کلیک راست کردهArrange to Back را انتخاب کنید.شکل را انتخاب کرده و به منوی زیر بروید:
Effect > Blur > Gaussian Blur
 آموزش طراحی یک کیک شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 14
بدین صورت شما یک جام کیک شکلاتی طراحی کردید.می توانید با رنگهای مختلف این کار را امتحان کنید.
  آموزش طراحی یک کیک شکلاتی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 15
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه