گام 1
ابتدا برایstroke color یک رنگ خاکستری انتخاب نمایید. سپس ابزارpen را انتخاب کرده، گوشه سمت راست گلدان را رسم کنید.
 آموزش طراحی یک گلدان در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 1
حال باید نقطه دوم را به یک لنگر تبدیل کنید، بدین منظور روی نقطه دوباره کلیک نمایید.
 آموزش طراحی یک گلدان در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 2
گام 2
بخش میانی گلدان را رسم کنید.
 آموزش طراحی یک گلدان در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 3
دوباره باید نقطه را به لنگر تبدیل کنید.(مانندنمونه:)
 آموزش طراحی یک گلدان در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 4
گام 3
ته گلدان را مانند نمونه رسم کنید:
 آموزش طراحی یک گلدان در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 5
گام 4
بدین صورت  طراحی سمت راست گلدان تمام شد.برای رسم سمت چپ گلدان ،کافیست از افکت 3D Revolve استفاده کنید تا یک گلدان3D  داشته باشید.بدین منظور به مسیر زیر بروید و تنظیمات را مانند نمونه انجام دهید:
Effect > 3D > Revolve
 آموزش طراحی یک گلدان در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 6
شما باید شکل زیر را داشته باشید:
 آموزش طراحی یک گلدان در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 7
گام 5
حال به گلدان خاک و گل اضافه کنید.ابزار pen را انتخاب کرده و شکل زیر را رسم کنید و آن را قهوه ای نمایید.
 آموزش طراحی یک گلدان در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 8
به منویEffect > Texture > Texturizer بروید و تنظیمات زیر را انجام دهید:
 آموزش طراحی یک گلدان در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 9
شما باید شکل زیر را داشته باشید:
 آموزش طراحی یک گلدان در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 10
گام 6
برای اضافه کردن گل،پالت سیمبل را باز کنید.( Window > Symbols)سپس روی فلشی که در گوشه بالا و سمت راست این پالت قرار دارد کلیک کرده،گزینهopen symbol library را انتخاب و از زیر منو، flowers را انتخاب نمایید.
 آموزش طراحی یک گلدان در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 11
گام 7
گل را به داخل گلدان بکشید و اندازه آن را تنظیم کنید.
 آموزش طراحی یک گلدان در ایلوستریتور (Adobe Illustrator) - تصویر 12

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه