انقلاب هاي بزرگ كه با دسته اي از تغييرات اساسي در حكومت و ساختار اجتماعي جامعه روي مي دهند، مي تواند سوژه فيلمهاي تاريخي مطرحي باشند. در سينما انقلاب در كشورهاي مختلف دنيا همواره از نگاه يك عكاس و يا يك چهره سياسي مقابل لنز دوربين‌ها رفته است.

سینما خبر: انقلاب هاي بزرگ كه با دسته اي از تغييرات اساسي در حكومت و ساختار اجتماعي جامعه روي مي دهند، مي تواند سوژه فيلمهاي تاريخي مطرحي باشند. در سينما انقلاب در كشورهاي مختلف دنيا همواره از نگاه يك عكاس و يا يك چهره سياسي مقابل لنز دوربين‌ها رفته است.  برخي از اين فيلمها دركنار كارگردانان مطرح فيلمي خوش ساخت از آب درآمده اند؛ به گونه اي كه به ماندگارترين فيلمهاي تاريخ سينما با موضوع انقلاب تبديل شده اند.

8 فيلم خوش ساخت با موضوع انقلاب +پوستر

پايگاه اطلاعات داده هاي سينمايي 50 فيلم برتر با موضوع انقلاب را اين گونه معرفي كرده كه در اينجابا  9 مورد آشنا مي شويم.

سالوادو محصول 1986 به كارگرداني اليور استون

8 فيلم خوش ساخت با موضوع انقلاب +پوستر

اين فيلم انقلاب كشور ال سالوادور را از نگاه يك عكاس آمريكايي به تصوير مي كشد.

رزم‌ناو پوتمكين محصول 1925 به كارگرداني سرگئي آيزنشتاين

8 فيلم خوش ساخت با موضوع انقلاب +پوستر

موضوع فیلم شورش ملوانان رزم‌ناو پوتیومکین در سال ۱۹۰۵ علیه افسران تزار مافوق خود در جریان انقلاب ۱۹۰۵ روسیه و همراهی مردمان با آنها می‌باشد.

چ محصول 2008 به كارگرداني استيون سودربرگ

8 فيلم خوش ساخت با موضوع انقلاب +پوستر

اين فيلم فعاليتهاي سياسي ارنستو چگوارا در بر انازي دولت كوبا را به تصوير مي كشد.

انقلاب تلويزيوني نمي شود محصول 2003 به كارگرداني كيم بارتلي

8 فيلم خوش ساخت با موضوع انقلاب +پوستر

فيلم در قالب اثري مستند زندگي هوگو چاوز رهبر ونزوئلا را نشان مي دهد.

پاييز محصول 2008 به كارگرداني اوزجان آلپر

8 فيلم خوش ساخت با موضوع انقلاب +پوستر

اين فيلم به زندگي زندانيان سياسي مي پردازد.

بيا و ببين محصول 1985 به كارگرداني ايي كيلموف

8 فيلم خوش ساخت با موضوع انقلاب +پوستر

اين فيلم حاشيه هاي اجتماعي جنگ جهاني دوم را در نقاط مختلف روسيه به تصوير مي كشد.

1900 به كارگرداني برناردو برتولوچي محصول 1976

8 فيلم خوش ساخت با موضوع انقلاب +پوستر

این فیلمزندگی دو مرد در حین آشفتگی‌های سیاسی که در نیمه اول قرن بیستم دامنگیر ایتالیا شده بود را روایت می‌کند.

نبرد الجزاير محصول 1966 به كارگرداني گيلو پونته‌كوروف

8 فيلم خوش ساخت با موضوع انقلاب +پوستر

فعاليتهاي سياسي گروهي براي مقابله با استعمار فرانسه در الجزاير

اسپارتاكوس به كارگرداني استنلي كوبريك محصول 1960

8 فيلم خوش ساخت با موضوع انقلاب +پوستر

در اين فيلم شورش مردم به رهبري اسپارتاكوي عليه روم نشان داده شده است.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه