اهمیت تبلیغات در عصر مدرن با توجه به رشد تولید و در نتیجه رقابت در بازار افزایش یافته است. شکی نیست که زندگی ما بدون حضور تبلیغات باعث محرومیت از خیلی چیزهای ارزشمند می شود.

تبلیغ سیتی:اهمیت تبلیغات در عصر مدرن با توجه به رشد تولید و در نتیجه رقابت در بازار افزایش یافته است. شکی نیست که زندگی ما بدون حضور تبلیغات باعث محرومیت از خیلی چیزهای ارزشمند می شود.

1- لاستیک کنتیننتال Continental

تبلیغات برتر جهانی (۸)

Concept (مفهوم) : دوام همیشگی (حتی لاستیکهای فرسوده کنتیننتال که برای تاب بچه ها استفاده شده را برده اند).

Slogan (شعار تبلیغاتی) : Longer Lasting Tires

Technique (روش و تکنیک) : طنز2- پوشک بچه Pampers

تبلیغات برتر جهانی (۸)

Concept (مفهوم) : راحتی و احساس آرامش

Slogan (شعار تبلیغاتی) : Baby Comfort

Technique (روش و تکنیک) : ایجاد ارزش برای محصول3-  مایع ظرفشویی quix

تبلیغات برتر جهانی (۸)

Concept (مفهوم) : نهایت راحتی

Slogan (شعار تبلیغاتی) : Happy mother’s day

Technique (روش و تکنیک) : مقایسه و طنز (شستن با این محصول براحتی استفاده از ظروف یکبار مصرف است)4- سایت اینترنتی قرآن www.quran.com

تبلیغات برتر جهانی (۸)

Concept (مفهوم) : خواندن قرآن الکترونیکی

Technique (روش و تکنیک) : پیوند با وجوه اشتراک (ایده ای بسیار خلاق و زیبا)5- غذای آماده  SHEETZ

تبلیغات برتر جهانی (۸)

Concept (مفهوم) : کیفیت خوب = ایجاد رضایت

Slogan (شعار تبلیغاتی) : Fresh food made to order

Technique (روش و تکنیک) : پیوند با لحظات خوش زندگی6- چاقوی آشپزخانه  Sia huat knives

تبلیغات برتر جهانی (۸)

Concept (مفهوم) : قدرت و ایجاد وجه تمایز

Slogan (شعار تبلیغاتی) : For the sharpest knives

Technique (روش و تکنیک) : اغراق و بزرگنمایی7- لندروور LANDROVER

تبلیغات برتر جهانی (۸)

تبلیغات برتر جهانی (۸)

Concept (مفهوم) : دیدن عجایب و سرزمینهای دست نیافتنی با لندرور

Slogan (شعار تبلیغاتی) : GO BEYOND

Technique (روش و تکنیک) : طنز و اغراق8- راهنمای مشاغل YELLOW PAGE

تبلیغات برتر جهانی (۸)
تبلیغات برتر جهانی (۸)
تبلیغات برتر ج��انی (۸)
Concept (مفهوم) : بدست آوردن راهنمایی برای هر چیزی

Technique (روش و تکنیک) : پیوند مفاهیم مشترک (ایده ای بسیار خلاقه و قابل تامل)Brand Irony -9  ( تبلیغات استهزا آمیز یا تبلیغات منفی در کشور هند)

تبلیغات برتر جهانی (۸) - تصویر 12

تبلیغات برتر جهانی (۸)

تبلیغات برتر جهانی (۸)
Concept (مفهوم) : تبلیغ منفی یا استهزا آمیز

Technique (روش و تکنیک) :  مقایسه
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه