اهمیت تبلیغات در عصر مدرن با توجه به رشد تولید و در نتیجه رقابت در بازار افزایش یافته است. شکی نیست که زندگی ما بدون حضور تبلیغات باعث محرومیت از خیلی چیزهای ارزشمند می شود.

اهمیت تبلیغات در عصر مدرن با توجه به رشد تولید و در نتیجه رقابت در بازار افزایش یافته است. شکی نیست که زندگی ما بدون حضور تبلیغات باعث محرومیت از خیلی چیزهای ارزشمند می شود.

1. تبلیغات اجتماعی
Concept (مفهوم) : رعایت بیشتر قوانین
Slogan (شعار تبلیغاتی) : IN TOWN , CAR ACCIDENTS DON’T JUST HAPPEN TO CARS
Technique (روش و تکنیک) : همانند سازی مفهوم

تبلیغات برتر جهانی (3) - تصویر 1
تبلیغات برتر جهانی (3) - تصویر 2
تبلیغات برتر جهانی (3) - تصویر 32. Fedex
Concept (مفهوم) : بالاترین تعهد
Slogan (شعار تبلیغاتی) : We live to deliver
Technique (روش و تکنیک) : طنز
تبلیغات برتر جهانی (3) - تصویر 43. لوازم موسیقی Gibson
Concept (مفهوم) : نهایت قدرت
Slogan (شعار تبلیغاتی) : Welcome to ground zero
Technique (روش و تکنیک) : استفاده از تصاویر حک شده در ذهن (انفجار اتمی)

تبلیغات برتر جهانی (3) - تصویر 54. هواپیمایی Swiss air
Concept (مفهوم) : صندلیهای راحت تر
Slogan (شعار تبلیغاتی) : World’s most refreshing airline
Technique (روش و تکنیک) : جلب توجه با استفاده از تصاویر غیر معمول برای ذهن

تبلیغات برتر جهانی (3) - تصویر 65. شامپوی ضد شوره Head & Shoulders
Concept (مفهوم) : پاک کنندگی
Technique (روش و تکنیک) : جایگزینی (با تخته پاک کن)

تبلیغات برتر جهانی (3) - تصویر 76. سس کچاپ HEINZ
Concept (مفهوم) : ایجاد ارزش
Technique (روش و تکنیک) : اغراق و بزرگنمایی

تبلیغات برتر جهانی (3) - تصویر 87. چسب قطره ای Henk
Concept (مفهوم) : نهایت قدرت و سرعت در چسبندگی
Technique (روش و تکنیک) : اغراق / پیوند با خاطرات خوش

تبلیغات برتر جهانی (3) - تصویر 98. لبنیات PINAR
Concept (مفهوم) : بسیار با ارزش و قیمتی بودن
Technique (روش و تکنیک) : ایجاد ارزش / اغراق (استفاده از چاقوی درجه بندی شده برای این محصول )

تبلیغات برتر جهانی (3) - تصویر 109.  LAND CRUISER  – TOYOTA
Concept (مفهوم) : دسترسی به ناشناخنه ها
Technique (روش و تکنیک) : تلفیق برند (نشانه و آرم و لوگو) با ایده و سوژه

تبلیغات برتر جهانی (3) - تصویر 11
تبلیغات برتر جهانی (3) - تصویر 1210. تبلیغات اجتماعی (بنیاد کمک به کودکان)
Concept (مفهوم) : همین امروز، فردا دیر است
Technique (روش و تکنیک) : تحریک احساسات و عواطف
*** ایده ای بسیار خلاقانه و شگفت انگیز در تبلیغات با استفاده از امکانات و توانایی رسانه های چاپی

تبلیغات برتر جهانی (3) - تصویر 13

ادامه دارد...

منبع :
 tablighcity.com

باز نشر: 

برترین مجله اینترنتی ایران


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه