یکی از راه های موفقیت در کسب و کار، تبلیغات موثر است. این هدف می تواند حتی با یک کارت ویزیت به یاد ماندنی صورت گیرد.

یکی از راه های موفقیت در کسب و کار، تبلیغات موثر است. این هدف می تواند حتی با یک کارت ویزیت به یاد ماندنی صورت گیرد.کارت ویزیت خلاقانه! / گزارش تصویری - تصویر 4

کارت ویزیت خلاقانه! / گزارش تصویری - تصویر 5

درج اطاعات تماس بر روی بادکنک، برای خواندن آنها باید بادکنک را باد کنید. متعلق به یک متخصص آسم و ریه

کارت ویزیت خلاقانه! / گزارش تصویری - تصویر 6

کارت ویزیت خلاقانه! / گزارش تصویری - تصویر 7

کارت ویزیت خلاقانه! / گزارش تصویری - تصویر 8


کارت ویزیت یک وکیل طلاق، تقسیم شدن کارت ویزیت به دو تکه نشان دهنده ی کمک به زوجین برای جدا شدن است. اطلاعات تماس در هر دو قسمت درج شده اند.

کارت ویزیت خلاقانه! / گزارش تصویری - تصویر 9
کارت ویزیت خلاقانه! / گزارش تصویری - تصویر 10

کارت ویزیت خلاقانه! / گزارش تصویری - تصویر 11


کارت ویزیت چوبی!

کارت ویزیت خلاقانه! / گزارش تصویری - تصویر 12

کارت ویزیت خلاقانه! / گزارش تصویری - تصویر 13

کارت ویزیت خلاقانه! / گزارش تصویری - تصویر 14

کارت ویزیت خلاقانه! / گزارش تصویری - تصویر 15

کارت ویزیت خلاقانه! / گزارش تصویری - تصویر 16

کارت ویزیت خلاقانه! / گزارش تصویری - تصویر 17


منبع: گروه اینترنتی ایران سان

باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برترین مجله اینترنتی ایران


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه